.
.
.
.
.
.

.

Om undervisning i Meditativ Massage

.
Vil du lære massage, vil uundervisningen i Meditativ Massage give dig en unik tilgang til at lære hvad massage reelt er. Arbejder du i forvejen professionelt med massage eller behandling vil du kunne få mere dybde, nærvær og energi i dine behandlinger til glæde for klienterne og dig selv. Undervisningen foregår ved massagebrikse.
.
I undervisningen er der en del teori og teknik i forhold til massage, men vi vægter det oplevelsesorienterede. Det vigtige er hvordan bruger teori og teknik praktisk i massagen og hvordan man integrerer dette i sin personlighed, altså at man kurset igennem udvikler sig. Kursisterne masserer hinanden og vi vægter det som man oplever som modtager lige så højt som det man oplever som giver af massagen. Efter en massagesekvens er der altid en fællesrunde hvor hver enkelt fortæller hvordan det var henholdsvis at give eller at modtage massagen.
Som afslutningen på en weekend modtager alle kursister mundtlig feedback fra underviseren i forhold til de kvaliteter den enkelte har samt forslag til personlige arbejdspunkter der vurderes at den enkelte har at arbejde med til den næste weekend. Disse feedbacks danner grundlag for en samlede vurdering af den enkelte kursist. Denne vurdering gives mundtlig. Der er ingen eksamen. Som afslutning på uddanne modtager kursisterne et uddannelsesbevis.
.
For at kunne arbejde med Meditativ Massage er det vigtigt at være groundet, nærværende og bevægelig i sin krop, således at energien i kroppen kan flyde så frit som muligt. Bevægeligheden i hofter og lænd er altid vigtig, samt det at være til stede og kunne mærke sine fødder. På kurserne har vi fokus på dette dels i selve massagesekvenserne, men også med en halv times daglig bevægelse, dans, yoga.
.

Til til forsiden...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

At forstå sig selv som behandler

.
Klienter vi ofte gerne have at vi som behandler løser deres problemer for dem, eller de vil gerne have nogle simple teknikker så de nemt kan løse dem selv, så nemt er det blot ikke.
.
Som behandler arbejder vi med at forstå modtagerens problematikker så vi kan hjælpe modtageren til at at kunne bearbejde sine problematikker selv. Vi er blot katalysatorer i denne proces, og vi kan ikke hjælpe med problematikker som modtageren ikke forstår eller ikke kan eller ikke vil have løst.
.
For at vil kan hjælpe andre, bliver vi nødt til forstå os selv og have viljen til at løse vores egne problematikker. Vi har alle vores baggrund og opvækst med os, men forhåbentligt har vi fået bearbejdet de værste traumer og sår fra tidligere. I uddannelsen i Meditativ massage får kursisten god mulighed for at lære sig selv bedre at kende og få bearbejdet sin fortids skygger. Samt at bruge meditation og sansning til at hjælpe andre mennesker.
.
For at kunne få et reelt møde med den man masserer, bliver man nødt til at give slip på nogle af de indgroede tankemønstre om problemer og årsager. Alene det at man er nærværende og til stede i Hjertechakraet under en massage kan ubevidst løse problemer for modtageren.
.
Tilbage til forsiden...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Det reelle møde mellem Behandler og Klient

.
I behandlingen skal massøren bearbejde de ting som klienten oplever som problematiske og han skal arbejde med årsagerne til problematikken. Den erfarne behandler har en viden om, og erfaring med, mulige årsager til problematikkerne og vil bruge dem i problemløsningen. Ofte vil det også være et rigtig godt udgangspunkt for bearbejdningen af årsagen.
Problemet er dog, at mennesker ikke er ens og at årsagerne til problematikkerne kan være noget forskellige, specielt når vi begynder at have fokus på bevidstheden og det energimæssige. Det er derfor nødvendigt at behandleren formår at løfte sin bevidsthed til Hjertechakraplanet, altså ud over det jeg-mæssige. Behandleren kan herefter begynde at fornemme og forstå bevidste og ubevidste årsager og sammenhænge hos klienten. Dette er det reelle møde mellem behandler og klient.
.
Behandlingen kan herefter blive mere intuitiv, energifyldt og effektiv, og den bliver specifikt tilpasset det klienten har brug for den enkelte dag, og det han har Autoritet som behandler kommer ikke af en masse viden og erfaring, men kommer når behandleren formår at opnå et reelt møde med sin klient og formår at formidle sin viden gennem stilfærdig vejledning, og formidle sin kunnen gennem sine hænder på en effektiv nærværende måde. Det giver både behandler og klient en oplevelse af god behandling.
.

Tilbage til forsiden...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.