.
JOHN HENRIK MOLICH RIMESTAD
MEDITATIV MASSAGE & UNDERVISNING
.
.
.
.
.
.
.
.

Læs om Spirituel Bevidsthed

.
Ordet Spiritualitet bliver opfattet på mange forskellige måder: Ofte som noget der har med spøgelser eller sjæle der kan kontaktes eller ikke kan finde hvile. Ordet kommer jo selvfølgelig af ordet: Spirit eller sjæl, men jeg opfatter det alligevel rimeligt misvisende i forhold til alt det som Spiritualitet indeholder. Så måske er det bedre at forholde sig til begrebet Bevidsthed, hvoraf Spirituel Bevidsthed er en del af den samlede Bevidsthed. Begrebet Bevidsthed kan nemlig deles op forskellige bevidstheder alt afhængig af hvor vi har vores fokus og opmærksomhed.
Det er faktisk rimelig unikt at kunne opnå kontakt med den Spirituelle Bevidsthed. Ofte bliver det nemlig forvekslet med det man kan kalde den Højere Astrale Bevidsthed. Alt hvad der har at gøre med kontakt til afdøde "sjæle", spøgelser, dæmoner, hjemsøgte steder, høre til den Astrale Bevidsthed.
Spirituel Bevidsthed er kontakten ud over det Astrale. En universel oplyst tilstand, hvor man forstår sammenhængen mellem alt liv, sammenhængen mellem tid og inkarnationer, og magter at rumme meningen og i universet uden om den astrale eller den almindelige personlige forståelse.
.

.

Astral Bevidsthed

.
Man kunne også kalde Astral Bevidsthed for Personlig Bevidsthed, for alt hvad vi normalt opfatter som vores Bevidsthed er indbefattet af Astralitet. Så snart vi har en mening, holdning eller føler noget er det Astralt. Vi forstår verden gennem et slør af Astralitet der normalt forhindre os i at se og forstå den spirituelle og Æteriske sammenhæng. Astraliteten er et produkt af vores kultur. Den måde vi opfatter verden på er bestemt af den kultur vi er opvokset i. Hvis vi var opvokset i en anden kultur eller en anden tidsalder, ville vores verdensopfattelse være anderledes og følge den kultur og viden om verden der var den gængse.
Det kræver et kvante-spring at kunne slippe vores kulturelbetinget verdensopfattelse og flytte bevidstheden til en højere bevidsthed, eller til den Æteriske Bevidsthed. Vi skal faktisk blot flytte fokus for vores Bevidsthed fra Solar-plexux (som er centeret for den Astrale Bevidsthed) til Hjerte Chakraet så vil forstå at der er en større sammenhæng og en livsopfattelse ud over den Astralt Bevidsthed.
.

.

Æterisk Bevidsthed

.
Alt levende har en æterisk energi, uden det æteriske ville det være dødt materie. Den æteriske energi udspringer af de processer der sker microkosmos i celler, atomer osv. Den æteriske energi kan vi normalt ikke se, men i meditativ tilstand kan vi opleve den gennem at se forskellige farver, strukturer og andet.
Dyr har en langt bedre kontakt til Den æteriske energi. Det virker nærliggende at Instintivitet hænger sammen med æterisk energi. Instinktiviteten skal forstås som både de kemiske processer der helt automatisk foregår i vores krop, og også som den energi der helt naturligt strømmer i naturen, i verden og i kroppens energisystem.

Vores sanser opfatter naturligt og instinktivt ting i vores omgivelser, og vores hjerne tolker disse input. Problemet er at tolkningerne er farvet af vores emotionelle tilstand og erfaringer. Det vil sige at vi ikke oplever de ting som vi sanser i den oprindelige form, men i en farvet og tolket form. Skal vi have fat på den naturlige og instinktive sansning, skal vi forstå og slippe den emotionelle tolkning af det vi sanser. Vi kan slippe den emotionelle tolkning ved at forstå, at vi tolker og hvorfor vi tolker sanseindtrykkene. Ofte er det en angst der ligger bag og forhindrer det oprindelige sanseindtryk.

Instinktivitet handler også om kontakt til den del af auraen der er det æteriske lag. Det er her at "livsenergien" findes. Alt levende i naturen har en æterisk energi, som vi skal arbejde på at forstå og navigere efter i vores færden på jorden. Det er at færdes i kontakt med instinktiviteten.

Derfor kan man sige at insinktivitet og æterisk energi er bevidsthed: Æterisk Bevidsthed.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

Læs om Meditation

.

Meditation er som udgangspunkt 2 ting:
- Den meditative tilstand.
- En række teknikker, der med større eller mindre held, der har som formål at komme komme i meditativ tilstand.

.

.
.

Læs om Selvudvikling

.

Selvudvikling handler om at forstå sig selv og de begrænsninger der grundlagt i opvæksten og i kulturen.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

John Henrik Molich Rimestad

.
Info om
John Henrik
.
- Behandler,
- Underviser
- Meditativ ------vejleder
.

.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Facebook.com/MeditativMassage.dk

Adresse: Hyrdevej 21 - Homå - Grenaa

.