.
.
.
.
.
.

.

Den Meditative tilstand

..
Vi er alle født med en Spirituel og Meditativ tilstand. I de første leveår oplever vi alt gennem denne tilstand. Vores øjne er ikke helt indstillet på den "normale" fysiske tilværelse, så vi ser farver og andet æterisk, vi ser vores families astralitet med skygger og ugroundet Astral glæde, som vi måske ikke har grundlaget for at forstå.
.
Meget få forældre forstår at møde deres børn i denne Meditative tilstand, og som børn har vi ikke et jegmæssigt grundlag for at forstå omverdens Astrale tilgang til os og til hinanden. Vi kan meget let blive skræmte og utrygge. Langsomt med sikkert, mister vi kontakten til den Spirituelle og Meditative tilstand, hvilket former os op gennem vores opvækst og voksenlivet.
.
Vi vil gerne hjælpe dig til at få kontakt til den meditative tilstand og hjælpe dig med at forstå hvorfor det er så vigtigt for os alle at få genskabt kontakten til meditativ tilstand.
.
For at kunne genskabe kontakten, er det nødvendigt at forstå hvorfor vi mistede kontakten. Hvad det var i vores opvækst der gjorde at vi lukkede ned for kontakten. Vi har brug for at forstå os selv, vores psykologi og vores karma.
.
Som med så meget andet, er det svært med ord at fortælle hvad den meditative tilstand er. Det skal opleves...
.
Vi kan bruge forskellige meditationsteknikker der alle arbejder med tanker og bevidsthed. Teknikker hjælper os til at styre vores tanker og hjælpe vores bevidsthed med at give slip på tankerne. Når vi arbejder med meditation og bevidsthed er tankerne vores største problem, i alt fald de tanker der er produkt af vores jegs modstand på meditation.
.
Meditation er en naturlig tilstand for os mennesker at befinde os i. Spædbørn befinder sig det meste af tiden i meditativ tilstand, når de er vågne. Vi voksne har blot glemt hvordan det er at være i meditativ tilstand.
.
For at kunne genskabe kontakten, er det nødvendigt at forstå hvorfor vi mistede kontakten. Hvad det var i vores opvækst der gjorde at vi lukkede ned for kontakten. Vi har brug for at forstå os selv, vores psykologi og vores karma.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

Selvudvikling

.
Selvudvikling handler om at forstå sig selv. Ordet er lidt misvisende, da Selvet ikke kan eller skal udvikles, nærmere udfoldes. Selvet skal forstås som helheden, altså den vi er når vi har forstået og formindsket indflydelsen fra vores opvækst og den kulturelle indflydelse. Således at vi begynder at kunne forstå vores energi- og bevidsthedsmæssige sammenhæng med Jorden, universet, dyr og planter, og ikke mindst vores reelle kontakt til andre mennesker.
Vejen dertil går gennem at kunne gennemskue den Astrale / Emotionelle forståelse af andre mennesker. Vi skal lære at tænke selv og ikke være afhængig af hvad andre mennesker tænker eller føler om os. Vi skal lære at stole på vores egen intuition og dømmekraft. Ingen mennesker er ufejlbarlige ej heller os selv, så vi skal lære at acceptere os selv og andre mennesker, som folk der forsøger at gøre deres bedste for at får livet til at give mening. Hvilket jo kan være rimeligt svært...
Når vi kan slippe noget af den Astrale / Emotionelle forståelse, kan begynde at løfte vores bevidsthed til en større forståelse af sammenhæng og tilknytning. Vi begynder at have kontakt til det man kan kalde Hjertechakraets Bevidsthed
.

.

Hjertechakraets Bevidsthed

.
At have bevidstheden centreret i Hjertechakraet er at være til stede i Nuet og acceptere de ting man oplever som de nu engang er, uden nødvendigvis at have en mening eller holdning til det. Tanker og holdninger bringer os ud af Hjertetchakraet og ind i det mentale og emotionelle. Hjertechakraet ligger lige over det personlige i Solarplexus-chakraet, og bevidstheden i Hjertechakraet ligger derfor uden for personlighedens emotionelle binding.
.
Skal vi forstå os selv som mennesker, er det nødvendigt at kunne forstå os selv på et jeg-mæssigt emotionelt plan, det der også hedder det Astrale plan, men der er også nødvendigt at have et større perspektiv i forståelsen af os selv. Evt. forstå os selv og vores liv i forhold til vores karma og den vi er spirituelt

Tilbage til Meditation...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Spirituel Bevidsthed

.
Ordet Spiritualitet bliver opfattet på mange forskellige måder: Ofte som noget der har med spøgelser eller sjæle der kan kontaktes eller ikke kan finde hvile. Ordet kommer jo selvfølgelig af ordet: Spirit eller sjæl, men jeg opfatter det alligevel rimeligt misvisende i forhold til alt det som Spiritualitet indeholder. Så måske er det bedre at forholde sig til begrebet Bevidsthed, hvoraf Spirituel Bevidsthed er en del af den samlede Bevidsthed. Begrebet Bevidsthed kan nemlig deles op forskellige bevidstheder alt afhængig af hvor vi har vores fokus og opmærksomhed.
.
Det er faktisk rimelig unikt at kunne opnå kontakt med den Spirituelle Bevidsthed. Ofte bliver det nemlig forvekslet med det man kan kalde den Højere Astrale Bevidsthed. Alt hvad der har at gøre med kontakt til afdøde "sjæle", spøgelser, dæmoner, hjemsøgte steder, høre til den Astrale Bevidsthed.
.
Spirituel Bevidsthed er kontakten ud over det Astrale. En universel oplyst tilstand, hvor man forstår sammenhængen mellem alt liv, sammenhængen mellem tid og inkarnationer, og magter at rumme meningen og i universet uden om den astrale eller den almindelige personlige forståelse.
.

.

Astral Bevidsthed

.
Man kunne også kalde Astral Bevidsthed for Personlig Bevidsthed, for alt hvad vi normalt opfatter som vores Bevidsthed er indbefattet af Astralitet. Så snart vi har en mening, holdning eller føler noget er det Astralt. Vi forstår verden gennem et slør af Astralitet der normalt forhindre os i at se og forstå den spirituelle og Æteriske sammenhæng. Astraliteten er et produkt af vores kultur. Den måde vi opfatter verden på er bestemt af den kultur vi er opvokset i. Hvis vi var opvokset i en anden kultur eller en anden tidsalder, ville vores verdensopfattelse være anderledes og følge den kultur og viden om verden der var den gængse.
.
Det kræver et kvante-spring at kunne slippe vores kulturelbetinget verdensopfattelse og flytte bevidstheden til en højere bevidsthed, eller til den Æteriske Bevidsthed. Vi skal faktisk blot flytte fokus for vores Bevidsthed fra Solar-plexux (som er centeret for den Astrale Bevidsthed) til Hjerte Chakraet så vil forstå at der er en større sammenhæng og en livsopfattelse ud over den Astralt Bevidsthed.
.

.

Æterisk Bevidsthed

.
Alt levende har en æterisk energi, uden det æteriske ville det være dødt materie. Den æteriske energi udspringer af de processer der sker microkosmos i celler, atomer osv. Den æteriske energi kan vi normalt ikke se, men i meditativ tilstand kan vi opleve den gennem at se forskellige farver, strukturer og andet.
.
Dyr har en langt bedre kontakt til Den æteriske energi. Det virker nærliggende at Instintivitet hænger sammen med æterisk energi. Instinktiviteten skal forstås som både de kemiske processer der helt automatisk foregår i vores krop, og også som den energi der helt naturligt strømmer i naturen, i verden og i kroppens energisystem.
.

Vores sanser opfatter naturligt og instinktivt ting i vores omgivelser, og vores hjerne tolker disse input. Problemet er at tolkningerne er farvet af vores emotionelle tilstand og erfaringer. Det vil sige at vi ikke oplever de ting som vi sanser i den oprindelige form, men i en farvet og tolket form. Skal vi have fat på den naturlige og instinktive sansning, skal vi forstå og slippe den emotionelle tolkning af det vi sanser. Vi kan slippe den emotionelle tolkning ved at forstå, at vi tolker og hvorfor vi tolker sanseindtrykkene. Ofte er det en angst der ligger bag og forhindrer det oprindelige sanseindtryk.

.

Instinktivitet handler også om kontakt til den del af auraen der er det æteriske lag. Det er her at "livsenergien" findes. Alt levende i naturen har en æterisk energi, som vi skal arbejde på at forstå og navigere efter i vores færden på jorden. Det er at færdes i kontakt med Instinktiviteten.

Derfor kan man sige at Instinktivitet og æterisk energi er bevidsthed: Æterisk Bevidsthed.

Tilbage til Meditation...

.
.
.
.
.
.
.

Facebook.com/MeditativBevidsthed.dk

Adresse: Hyrdevej 21 - Homå - Grenaa

.