.
.
.
.
.
.

.

Meditation

.
Meditation er en tilstand i bevidstheden, som ikke er domineret af jeg-mæssige tanker eller følelser. Det er en tilstand, hvor impulser, tanker, billeder kommer til os uden vi forsøger at kontrollerer. I den meditative tilstand får vi kontakt til et højere sted i bevidstheden. Vi får impulser fra vores essens,  vores højere selv, det ubevidste, det spirituelle.
.
Omdrejningspunktet for alt vores undervisning er, at vores kursisterne lærer at have kontakt til den Meditative tilstand og at den Meditative tilstand bliver grundlaget for den behandling kursisterne udfører.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Den Meditative tilstand

Undervisningsforløb med 3 kurser

.

Kursusforløb hvor vi undersøger den Meditative Bevidsthed. Forløbet består af 3 kurser.

Læs mere...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

Facebook.com/MeditativBevidsthed.dk

Adresse: Hyrdevej 21 - Homå - Grenaa

.