.
.
.
.
.
.

.

John Henrik Molich Rimestad

.
Jeg er uddannet behandler og har massage som omdrejningspunkt for mine behandlinger. Da jeg startede med at være behandler i 1990 oplevede jeg at mine behandlinger ofte virkede uden jeg var helt klar over hvorfor. Jeg kunne nogle unikke ting, jeg ikke havde lært gennem mine uddannelser.
.
Jeg ved nu, at jeg kan hjælpe andre mennesker gennem Klarsynsmeditation og højere bevidsthed. Hvilket løfter en almindelig massage eller behandling til det sted hvor det andet menneske i virkeligheden bliver hjulpet videre i personens livsproces. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Ting tager tid

.
Min personlige udvikling startede i 1991 hvor jeg startede på den første kursusrække på Meditationsskolen Munach. I de efterfølgende år har jeg arbejdede med meditation og dybdepsykologiske aspekter. Således har jeg efterhånden fået kendskab til den jeg er i min Essens og bruge det i min undervisning og mine behandlinger.
.
Med mere en 25 års erfaring og træning i meditation og selvudvikling har jeg erfaret en væsentlig ting; selvudvikling tager tid. Det at flytte nogle grundlægende opfattelser af en selv, tager altid længere tid end man tror, håber og ønsker. Det har således taget mig ca.15 år at tage ordet "klarsyn" på mig, og bruge det som en del af min identitet, på trods af at det er noget jeg altid har haft adgang til.
.
Min undervisning er derfor lagt an på to ting. Det første er man skal have nogle redskaber og nogle erfaringer man kan bruge i sin dagligdag. Det andet er det langsigtede mål og udviklingen over tid. Min undervisning og kurser bygget op efter disse principper.
Mine behandlinger er enkeltstående, man skal kunne få noget brugbart eller en lille forbedring af problemet ud af den enkelte behandling, men det er i et forløb over flere behandlinger at udviklingen, forståelsen af problematikken kan erkendes og derved mere varigt ændres.    
.

Læs C.V.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.